Krisen i vården

Krisen i neontalvården nu på högsta politiska nivå

Krisen i neontalvården nu på högsta politiska nivå
Vivianne Macdisi (s), regionråd och sjukhusstyrelsens ordförande i Region Uppsala, har själv barn som vårdats på neonatalklinken på Akademiska sjukhuset. Foto: Region Uppsala

Nu måste det ske en upprustning av neonatalvården, anser sjukvårdsministern Gabriel Wikström och Vivianne Macdisi (S), regionråd i Uppsala. Båda har själva barn som vårdats på neonatalen.

17 januari 2017

”Varje nyfött barn i Sverige ska få de bästa förutsättningarna och en trygg och säker vård av hög kvalitet”, skriver de i en debattartikel i dagens Svenska Dagbladet.

Båda har egna erfarenheter som föräldrar till för tidigt födda barn. Gabriel Wikströms dotter vårdades på neonatalkliniken i Västerås. Vivianne Macdisi har tre barn och två av dem behövde intensivvård efter födseln på Akademiska sjukhuset i Uppsala.

– Jag förstår debatten som pågår just nu om specialistsjuksköterskornas villkor. Det är ett tempo och en verksamhet där man hela tiden måste stå på tå och fatta livsavgörande beslut som sjuksköterska. Det har jag själv bevittnat som mamma till två barn som vårdats på neonatalen, säger Vivianne Macdisi till Vårdfokus.

Ny neonatalklinik

Vårdfokus har i flera artiklar berättat om krisen på neonaltalkliniken vid Akademiska sjukhuset i Uppsala, om små patienter som skickas till Åbo på grund av platsbrist och om sjuksköterskornas dåliga arbetsmiljö.

I dag fattade sjukhusstyrelsens arbetsutskott i Region Uppsala beslut om att neonatalvårdsplatserna på Akademiska sjukhuset ska utökas och lokalerna byggas om och moderniseras genom investeringar på 250 miljoner kronor.

Det här är en viktig framtidssatsning, men ingen lösning på akuta plats- och bemanningsproblem. Det måste ske med bättre personalpolitik som är den viktigaste förutsättningen för att neonatalvården ska fungera, enligt Vivianne Macdisi.

– Vi måste ha bra arbetsmiljö och villkor som gör att personalen vill stanna hos oss. På kort sikt är det framför allt där vi behöver sätta in de kraftfullaste åtgärderna, säger hon.

Landstingens ansvar

I debattartikeln trycker hon och Gabriel Wikström på vikten av en gemensam kraftsamling för att rusta upp neonatalvården. Samtidigt upprepar de gång på gång att det är landstingen som är ytterst ansvariga för att vården ska fungera. Så vad gör de ansvariga politikerna i Region Uppsala för att få till en förändring i positiv riktning?

Enligt Vivianne Macdisi har diskussionen i sjukhusstyrelsen allt mer börjat handla om vikten av bättre politisk kontroll och uppföljning kring vad sjukhusen gör för att behålla och rekrytera personal.

– Vi politiker har patientperspektivet och fokus på kvalitet och tillgänglighet. Men vi kan inte upprätthålla detta om vi inte har en god uppföljning av personalsituationen. Det har blivit väldigt tydligt för oss att personalpolitiken är basen som gör att vi kan säkerställa en god vård, säger hon.

Bättre kontroll

Hon väntar just nu på en rapport från Akademiska sjukhusets olika verksamheter, och en särskild genomgång från neonatalkliniken, om vad som görs för att komma till rätta med den besvärliga personalsituationen och för att förbättra arbetsmiljön.

När kommer en förändring som märks för alla som arbetar inom neonatalvården?

– Det vi kan göra på politisk nivå är att ställa kontrollfrågor till sjukhusledningen. Jag kan inte svara på när en förändring kommer att ske, men jag kan lova att den här frågan fyller vår dagordning varje dag i diskussioner med verksamheterna och med facket. Jag förstår otåligheten hos dem som sett detta pågå under en lång tid. Vi är helt överens om att vi inte kan ha en situation där personalen är missnöjd och medborgare oroliga för att de inte ska få den vård de behöver, säger Vivianne Macdisi.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida