Mer lika än olika

Den ena är vänsterpartist och den andra kristdemokrat. Men trots att de politiskt borde stå långt ifrån varandra har de väldigt mycket gemensamt.?

Båda heter Elisabeth, är i 50-årsåldern och har fyra barn. De pratar småländska, är mycket aktiva inom sina partier och arbetar inom vården.

”Elisabethorna” har aldrig träffats tidigare, men finner varandra direkt och efter fem minuter pratar de som om de vore goda vänner. Kanske beror det på de många personliga likheterna, för när det gäller politiska åsikter borde de stå långt ifrån varandra. Men även där ska det visa sig att de har mer gemensamt än man skulle kunna tro.??

Vi möts hemma i Elisabeth Englunds trädgård i Oskarshamn en varm sommarkväll. Det vi ska prata om är varför de har engagerat sig politiskt och varför just i Kristdemokraterna och Vänsterpartiet. Naturligtvis med fokus på vårdfrågorna.?

Elisabeth Englund var politiskt intresserad redan i grundskolan, då var det Moderaterna som gällde. Kristdemokrat blev hon för 20 år sedan efter fjärde barnets födelse. Det var familjepolitiken som fick henne att ta steget och bli aktiv politiker.?

När familjen flyttade till Oskarshamn 1997 blev hon allt mer aktiv i kommun­politiken, bland annat som gruppledare, samtidigt som hon studerade till sjuksköterska. I dag arbetar Elisabeth som nattsjuksköterska inom kommunens hälso- och sjukvårdsverksamhet och är vice ordförande i kommunfullmäktige.

— Att engagera sig politiskt är ett bra sätt att snabbt lära känna en kommun och träffa nya människor. Dessutom har jag lärt mig så mycket!??

Elisabeth Cima Kvarneke bor tio mil därifrån i Mörbylånga kommun på Öland och arbetar som biomedicinsk analytiker på avdelningen för klinisk kemi vid länssjukhuset i Kalmar. Hon har haft hjärtat till vänster hela sitt liv, men började engagera sig politiskt i Vänsterpartiet för ungefär 20 år sedan. Inför förra valet lockades hon att ställa upp till kommunfullmäktige och när Vänsterpartiets förra gruppledare i fullmäktige hastigt gick bort fick hon ta över. Att vara politiker tycker hon är otroligt roligt.?

— Det är verkligen sant att man har stora möjligheter att påverka. I Mörbylånga har vi till exempel beslutat att hemtjänsten ska få extra tid för att laga mat till de gamla, i stället för att de får den utkörd i plastlådor.?

Båda ”Elisabethorna” är överens om att de flesta kommunalpolitiska frågorna handlar om att hitta bra lösningar på konkreta problem och säger att partierna ofta lyckas bli ense tvärs över de politiska blocken.?

— Vi tjänar inte på konfrontationspolitik på det lokala planet. I många fall kan vi komma överens, vi ger och tar och kan komma fram till gemensamma lösningar genom diskussioner, säger Elisabeth Cima Kvarneke.?

Skrattande konstaterar de att de nog skulle kunna arbeta ganska bra ihop om de fanns i samma kommun.?

— Absolut, vi skulle bli kompisar och ibland skulle vi bli arga och sen skulle vi krama om varann, säger Elisabeth Cima Kvarneke.?

Men spelar det då någon roll vilket parti man röstar på om det ändå handlar så mycket om att komma överens och hitta gemensamma lösningar??

— Jo, men det gör det! säger båda med en mun.?

För alla partier vilar ju på en ideologi och där skiljer sig Kristdemokraterna och Vänsterpartiet åt, menar de. Valfrihet är till exempel ett ord som båda tycker är viktigt, men de lägger helt olika innebörd i det.?

Kristdemokraten Elisabeth tycker att det är viktigt att få välja skola och vård och att Lov, lagen om valfrihetssystem, har skapat konkurrens och genom det både mer valfrihet och högre kvalitet inom vården.?

Vänsterpartisten Elisabeth tycker däremot att Lov bara har skapat valfrihet för vårdföretagare att etablera sig där det lönar sig bäst. Det vore bättre att skapa valfrihet med hjälp av kooperativ och personalägda företag inom vården. Hon ogillar att privata företag ska få tjäna pengar på vården.?

De konstaterar att där skiljer de sig verkligen åt — liksom när det gäller vårdnadsbidrag och Rut-avdrag där Kristdemokraterna är för och Vänsterpartiet emot. Vänsterpartiet kan tänka sig höjda skatter för att anställa fler och höja kvaliteten inom den offentliga sektorn, medan Kristdemokraterna snarare vill se sänkta skatter på sikt.??

När det gäller just vård­frågorna så har de ändå förvånansvärt ofta samma åsikt. De använder till och med samma uttryck och pratar båda om allas lika värde, om att se den lilla människan, att värna om de utsatta, en jämlik och rättvis vård på lika villkor. De vill båda satsa mer resurser på äldrevården och på handikappade. Kanske står Kristdemokraterna och Vänsterpartiet närmare varandra i de här frågorna än många tror??

Ja, det tycker båda Elisa­bethor­na. Kanske handlar det om en gemensam människosyn och vilket slags samhälle man vill ha, även om vägen dit skiljer sig åt, funderar de.?

— Men vi skulle aldrig kunna vara med i samma parti, säger de bestämt.?

Vilken är då den viktigaste frågan när det gäller vårdpersonalens situation?

Elisabeth Englund (KD) sätter kompetensutvecklingsfrågorna högst. Hon menar att vården i dag ställer allt högre krav och tycker att det är viktigt med specialistutbildning för sjuksköterskorna. Arbetsgivaren måste ställa upp med pengar för det.?

Elisabeth Cima Kvarneke (V) håller med om att kompetensfrågorna är viktiga, framför allt behövs specialistutbildning för alla yrkesgrupper inom äldrevården. Men hon vill också lyfta lönefrågan. Vården är en kvinnodominerad bransch och i och med det ligger vårdpersonalen efter lönemässigt. ?

Slitet som politiker får de inte heller mycket betalt för fast det tar tid, är krävande och de blir utsatta för kritik. Ändå tycker de att det är både roligt och viktigt, för trots att politik ofta handlar om kris och nedskärningar, så anser Elisabeth Cima Kvarn­eke att hon har kunnat göra skillnad:?

— Vi har till exempel fört över hemsjukvården från landstinget till kommunen och det har blivit så mycket bättre!??

Under samtalets gång har det blivit mörkt ute och det är dags att skiljas åt. Det blir med en lång kram och ett löfte om att hålla kontakten. Vem vet, kanske möts de i riksdagen så småningom?

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida