valåret 2018

Nu vill alla partier prata om vården

Nu vill alla partier prata om vården
Jamila Mohammad, biomedicinsk analytiker och fackligt förtroendevald på mikrobiologen, tar en bild tillsammans med statsminister Stefan Löven. Foto: Jenny Kallin

Bättre arbetsmiljö för alla som jobbar i vården är ett av flera vallöften som statsminister Stefan Löfven kom med i dag vid sitt besök på Akademiska sjukhuset i Uppsala. "Mycket visioner, men hur ska det gå till", undrar biomedicinska analytikern Jamila Mohammad.

Jamila Mohammad, biomedicinsk analytiker, är snabbt framme för att ta en selfie med statsministern när hans tal är slut. Egentligen gillade hon inte riktigt det han sade.

– Det är mycket visioner men hur ska det här gå till egentligen? Det handlar om bristyrken och lönen är usel. Jag har en kollega som nyligen gått i pension, hon tjänade 25 000 kronor i månaden, säger hon.

14 000 fler anställda

Just lön nämndes inte med ett ord av statsminister Stefan Löfven (S) när han utlovade 14 000 fler anställda i vården till år 2022, utöver alla rekryteringar på grund av pensionsavgångar och annat, i ett tal inför personalen på Akademiska sjukhuset i Uppsala i dag.

Lön sätts av arbetsgivarna och förhandlas med facket. I Sverige är kommuner och landsting dessutom självstyrande. Löftet om statliga ”miljardsatsningar” för att få fram mer personal till den hårt pressade vården preciserade Stefan Löfven inte mer än så.

– Det är landstingen och kommunerna som bäst vet vilka yrkesgrupper de behöver, säger han.

Bättre arbetsmiljö – ett löfte

Det kom alltså  inget ”lönelöfte, men däremot ett ”arbetsmiljölöfte”. Detta innebär enligt Stefan Löfven att han tillsammans med alla socialdemokrater i landets kommuner, landsting och regioner lovar att jobba för att förbättra arbetsmiljön för alla som arbetar i vården. Här ingår, enligt statsministern, sänkta sjuktal, bättre arbetstider och färre delade turer.

Under nästa mandatperiod utlovas också 400 miljoner kronor per år till en fortsatt satsning på specialistutbildning med lön för sjuksköterskor, den så kallade professionsmiljarden.

Vården viktig valfråga

Trenden är tydlig. Flera partier har gjort vården till sin viktigaste fråga inför riksdagsvalet i höst och nu också Socialdemokraterna. Besöket i Uppsala är starten på en tre dagar lång vårdturné för Stefan Löven och besked om fler satsningar på vården utlovas.

Ytterst handlar det om att öka människors trygghet och tillit till den svenska välfärden. Då är vården extra viktig, vid sidan om krafttag mot brottsligheten, enligt Stefan Löfven. Han vill korta väntetiderna och göra vården mer jämlik. Och för att lyckas med detta behövs fler som vill jobba i vården.

Fick många tips

Bland vårdpersonalen som träffade Stefan Löfven på Akademiska sjukhuset i Uppsala i dag fanns många idéer om hur detta ska gå till:

– Det är egentligen ganska enkelt. Det behövs bättre löneutveckling, arbetsmiljö och karriärvägar, säger Ida Loskog, sjuksköterska på barnonkologen, en av de avdelningar Stefan Löfven besökte under sin dag på Akademiska sjukhuset i Uppsala.

Ida Loskog, sjuksköterska.

Många lyfte behovet av att få erfaren och kunnig personal att vilja stanna kvar i vården. Vårdförbundets avdelningsordförande i Uppsala, Kristin Lundmark, hade hoppats på att få höra i alla fall något från statsministern om att Vårdförbundets yrkesgrupper är fel värderade.

Saknar 100 sjuksköterskor

Enligt henne saknar Akademiska sjukhuset i nuläget 100 sjuksköterskor och har på grund av sjuksköterskebristen 80 stängda vårdplatser.

Kristin Lundmark, Vårdförbundets avdelningsordförande i Uppsala.

 – Att komma tillrätta med arbetsmiljön är viktigt. Men lönen får allt större betydelse. Vi måste få upp sjuksköterskornas löner, säger hon.

Hon fick möjlighet att själv föra fram sina synpunkter till statsministern över en lunch tillsammans med vårdens övriga fackliga representanter. En lunch som blev något försenad.

På väg till Uppsala från Stockholm var statsministerbilen iblandad i en krock med en lastbil, som stod tvärs över de snöiga körbanorna. Stefan Löfven blev sen, men klarade sig helt utan skador och beskrev själv krocken med lastbilen ”som en liten knuff”. 

Vårdens tre största problem enligt Socialdemokraterna

Statsminister Stefan Löfven har identidiferat tre problem i vården som han vill satsa på nästa mandatperiod.

  • Väntetider, exempelvis inom psykiatrin och cancersjukvården.
  • Ojämlikheten, var i Sverige du bor, hur utbildad du är och vad du tjänar spelar stor roll för vilken vård du får och för hur länge du lever.
  • Vårdpersonalens arbetssituation, "sjukvårdens personal är den enskilt viktigaste faktorn för en trygg vård och socialdemokraternas viktigaste välfärdsfråga".  
Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida