Psykisk ohälsa

Nya satsningar mot psykisk ohälsa och inom tvångsvården

Nya satsningar mot psykisk ohälsa och inom tvångsvården
Ett av nutidens stora folkhälsoproblem ska utmanas av nya regionala resurscentrum. Arkivbild: Istockphoto

Regeringen satsar på regionala resurscentrum, för att förbättra vården vid psykisk ohälsa. Samtidigt kommer förslag på lagändringar som ska ge mer inflytande till patienter inom tvångs- och rättspsykiatrisk vård.

Enligt överenskommelsen mellan regeringen och SKL satsas 45 miljoner kronor från staten till de nya resurscentrumen.  Tanken är att de ska förbättra kunskapsspridningen och kunskapsutvecklingen inom området.

– Psykisk ohälsa har blivit en av våra största folkhälsoutmaningar. Överenskommelsen med SKL möjliggör en bättre struktur, fler tidiga insatser och ett brett ansvarstagande i hela samhället. Detta är en viktig del i arbetet med att sluta hälsoklyftorna inom en generation, säger sjukvårdsminister Gabriel Wikström i ett pressmeddelande.

En annan del av överenskommelsen är att kommun-  och landstingssektorn får 250 miljoner kronor vardera, som ska användas i det lokala arbetet mot psykisk ohälsa.

Vårdplan inom tvångsvården

I går fattade regeringen också beslut om ett lagändringsförslag, som skickats till lagrådet för bedömning, och som ska göra patienter inom psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård mer delaktiga.

Det handlar bland annat om att patientens inställning till insatser inom tvångsvården ska redovisas i så stor utsträckning som möjligt och att en samordnad vårdplan ska utformas i samråd med patienter inom den öppna tvångsvården.

Enligt de föreslagna lagändringarna ska också chefsöverläkare se till att patienterna, så fort deras tillstånd tillåter, får erbjudande om uppföljningssamtal efter tvångsåtgärder.

Om lagändringarna går igenom träder de i kraft den 1 juli nästa år.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida