valåret 2018

Politiken tar all Margaretas tid

Politiken tar all Margaretas tid
Margareta Widell bor i Askersund och kandiderar för Miljöpartiet i Region Örebro.

Sedan hon pensionerade sig från arbetet som distriktssköterska för tre år sedan har det politiska engagemanget i Miljöpartiet tagit allt mer av Margareta Widells tid. Hennes hjärta klappar för vårdfrågorna — men viktigast av allt är miljön.

3 september 2018

Partipolitiskt aktiv i Miljöpartiet har Margareta Widell varit sedan valet 2010, men politiskt aktiv har hon egentligen varit i hela sitt liv.

? Nyss hittade jag en tröja med texten ”Atomkraft – nej tack”. Jag var engagerad i kärnkraftsomröstningen och dessförinnan i Vietnamrörelsen. Jag har också varit aktiv i nykterhetsrörelsen, berättar Margareta Widell.

Miljön kan inte vänta

Även om hennes sympatier kanske ligger lite mer till vänster valde hon Miljöpartiet för att hon ansåg att miljöfrågorna var så viktiga och hon tycker att de har blivit ännu viktigare nu.

? Vi måste skapa ett hållbart samhälle. Miljö- och klimatfrågorna är överordnade alla andra frågor. Det kan inte vänta – vi måste göra någonting nu.

Margareta Widell gick i pension från arbetet som distriktssköterska i Askersund för tre år sedan, men jobbar lite extra då och då på ett av kommunens äldreboenden. I sommar har hon hoppat in några veckor och tycker att det är roligt att jobba när man själv får bestämma hur mycket. Och det har i stort fungerat bra under sommaren, förutom att värmen förstås gjorde att det var tufft både för de äldre och för personalen. Men för mycket extrajobb får det inte bli – för politiken tar mycket av hennes tid numera.

”Fantastiskt att vara fritidspolitiker”

? Jag har ju många kommunala uppdrag och är mycket föreningsaktiv. Jag tycker att det är helt fantastiskt att vara fritidspolitiker! Man får träffa så intressanta människor och vara med om så mycket.

Du blir inte påhoppad och utsatt som politiker då?

? Nej, jag har inte själv hamnat i skottgluggen, men jag kanske inte heller har en sådan position. När vi träffas i nämnder och på möten har vi ett bra samtalsklimat. Sen har jag inte mobiltelefon, jag är inte med på Facebook eller andra sociala medier så där är jag lyckligt ovetande.

Margareta tycker att det är skönt att slippa det, men säger samtidigt att hon är medveten om att sociala medier också kan vara något bra och att kraven ökar på att politiker ska vara tillgängliga mer än vad hon har valt att vara.

? Kanske är jag helt ute så småningom…

Vårdköer och hyrläkare

Margareta Widell står på plats nummer 7 på en av Miljöpartiets valsedlar till Region Örebro. Hon är inte säker på att det kommer ge henne en plats i regionfullmäktige efter valet, men hon är också mycket aktiv i kommunpolitiken hemma i Askersund där hon sitter i kommunfullmäktige och i socialnämnden bland annat.

Men om hon får en chans att engagera sig även i regionpolitiken så vill hon lyfta frågorna om vårdköer, hyrläkare och svårigheterna att rekrytera sjuksköterskor.

– Vi i Miljöpartiet vill uppnå en mer jämlik vård och korta vårdköerna bland annat inom barn- och ungdomspsykiatrin. Vi vill också utveckla primärvården så att man kan söka en vårdcentral dygnet runt och att vårdcentralerna gör hembesök. För att det ska fungera bra behöver man en fast personalstab.

Region Örebro

Den politiska majoritet som styr Region Örebro består av Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet.

Örebro är ett av tre landsting/regioner som inte har några kostnader för bemanningssjuksköterskor. Däremot är man beroende av hyrläkare.

Vårdfokus politikerintervjuer

Vi har hittat 378 sjuksköterskor, barnmorskor, biomedicinska analytiker och röntgensjuksköterskor på partiernas valsedlar till landstingsvalet i höst.

  • 316 sjuksköterskor
  • 40 barnmorskor
  • 18 biomedicinska analytiker
  • 4 röntgensjuksköterskor

Varför har de valt att engagera sig politiskt och hur mycket kan de påverka politiken?

I en serie artiklar fram till valet intervjuas de i Vårdfokus.

Vi har valt att intervjua de som är företrädare för partier som finns representerade i landstingen/regionerna.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida