Regeringen vill höja kompetensen bland chefer inom äldreomsorgen

Regeringen vill höja kompetensen bland chefer inom äldreomsorgen
Socialstyrelsen har pekat på kompetensbrist bland chefer inom äldreomsorgen. Nu satsar regeringen pengar på ledarskapsutbildning. Arkivbild: Colourbox

Regeringen vill höja statusen inom äldreomsorgen. I budgetpropositionen som presenteras den 20 september satsas 100 miljoner kronor på att höja kompetensen bland första linjens chefer. I dag saknar var tionde chef inom äldreomsorgen  eftergymnasial utbildning.

10 september 2012

Pengarna delas ut åren 2013 till 2015 och riktas till enhetschefer inom äldreomsorgen med verksamhets-, budget, och personalansvar.

– Har vi bra chefer och ett gott ledarskap får vi en god verksamhet, säger äldreministern Maria Larsson som en kommentar till satsningen.

Saknar eftergymnasialutbildning

Socialstyrelsen har pekat på brister när det gäller utbildningsnivån på första linjens chefer. Enligt en lägesrapport från 2012 saknar 10 procent av dem eftergymnasial utbildning och 37 procent har högst en tvåårig högskoleutbildning.

Monica Berglund, ordförande för Riksföreningen äldrevård, är lite förvånad över att utbildningsnivån bland cheferna är så pass låg.

– Det förvånar mig eftersom sjuksköteske- eller socionomexamen är ett krav i platsannonser där man söker chefer. Men å andra sidan kan jag ana att det finns brister på ledarskapsnivå eftersom det råder sådana kvalitetsbrister på en del håll inom äldreomsorgen, säger hon.

Vill se fler specialistutbildade sjuksköterskor

Hon skulle gärna se en satsning även på grundutbildning av all vårdpersonal och på fler sjuksköterskor med specialistutbildning inom äldrevård.

– Men alla satsningar som görs på äldreomsorgen är bra, så det är bara att tacka och ta emot, säger Monica Berglund.

På Socialstyrelsen är enhetschefen Susanna Wahlberg också nöjd med regeringens satsning.

– Det här är något som vi föreslog departementet i mars 2010. Den relativt låga utbildningsnivån beror på att många av cheferna inom äldreomsorgen är äldre och har gått den gamla föreståndarutbildningen. Eftersom ledarskapet är en av nycklarna till en välfungerande verksamhet är jag glad över att satsningen nu blir av, säger hon.

Regeringens 100 miljoner kronor kommer dock inte att räcka. Enligt regeringen är det kommunerna själva som får stå för huvuddelen av utbildningens finansiering.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida