Hot och våld i vården

Regeringen vill prata om hot och våld i akutsjukvården

Regeringen vill prata om hot och våld i akutsjukvården
När skottskadade ska vårdas kan hotfulla situationer uppstå, inte bara på akuterna. Foto: Anders Olsson.

Bjuder in polisen och Vårdförbundet till rundabordssamtal för att diskutera lösningar som kan förhindra hot och våld i sjukvården.

– Hot och våld i akutsjukvården är oacceptabelt och det brådskar att hitta lösningar som skapar trygghet för både patienter och personal. Det är naturligtvis helt oacceptabelt att sjuksköterskor, läkare och andra som har till uppgift att hjälpa andra angrips och hindras från att göra sitt jobb, säger socialminister Annika Strandhäll.

Dramatisk ökning

Vårdfokus har i en rad artiklar berättat om hur hot och våld har ökat inom sjukvården och hur problemen upplevs av vårdpersonal. På bara några få år har det skett en dramatisk ökning av antalet patienter som vårdas på sjukhus för skottskador och annat gängrelaterat våld. Personalen som tar hand om dessa patienter är utsatta och tvingas hela tiden vara på helspänn.

– Med de unga kriminella, deras anhöriga och vänner vet man aldrig vad som kan hända, berättade sjuksköterskan Carina nyligen i ett reportage i Vårdfokus.

Fackförbund bjuds in

Frågan har uppmärksammats av flera medier och lyfts nu till högsta politiska nivå. Socialminister Annika Strandhäll och justitie- och inrikesminister Morgan Johansson bjuder in till rundabordssamtal i slutet av september. Inbjudna är Polisen, Sveriges kommuner och landsting, Almega Säkerhetsföretagen, Kommunalarbetareförbundet, Vårdförbundet, Sveriges läkarförbund och Transportarbetareförbundet.

– Säkerheten på våra sjukhus måste upprätthållas. Sjukvårdspersonal har rätt att känna sig trygga på sina arbetsplatser. Straffen för dem som angriper blåljus- och sjukvårdspersonal måste skärpas och det är viktigt att det finns ett bra samarbete mellan polis och sjukvård, säger Morgan Johansson.

Regeringen har tidigare tillsatt en särskild utredare som har i uppdrag att undersöka vad som krävs för att åstadkomma ett modernt straffrättsligt skydd för blåljuspersonal. Det uppdraget ska redovisas senast den 29 juni 2018.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida