Regeringen vill rensa bland vårdmyndigheterna

Röran av myndigheter som på något sätt ägnar sig åt vård, omsorg och folkhälsa ska redas ut. Regeringen tillsätter nu en utredning som ska klargöra vem som ska ansvara för vad.

Socialstyrelsen kommer som största myndighet att ägnas mest uppmärksamhet av utredaren Stefan Carlsson, före detta vd för Apoteket AB.

På listan av organisationer som ingår i granskningen finns också Folkhälsoinstitutet, Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket och Statens beredning för medicinsk utvärdering – bland många andra.

Risk för dubbelarbete

Myndigheter med ansvarar för vård och omsorg har tillkommit och växt i takt med nya reformer och uppdrag. Ansvarsområden överlappar i dag varandra. Det finns risk för både dubbeljobb och motstridiga budskap och rekommendationer.

– Det har vuxit fram en samsyn om att det finns behov av att ta ett större grepp. Det har inte gjorts på länge, säger Lena Furmark, politisk sakkunnig på socialdepartementet.

Regering vs landsting

Förutom att utreda vilka myndigheter som ska ägna sig åt vad blir en viktig del av granskningen att reda ut rollfördelningen mellan regeringen och de självbestämmande landstingen. 

Senast i april nästa år ska utredningen vara regeringen till handa.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida