Region Skåne. ”Fackets ansvar att medlemsavgiften dras”

Region Skåne. ”Fackets ansvar att medlemsavgiften dras”
Ann-Sofi Bennheden, personaldirektör i region Skåne, menar att det är Vårdförbundet ansvar att fackförbundsavgiften dras. Foto: Christiaan Dirksen

Vårdfokus har tidigare berättat om problemen med arbetsgivarens automatiska dragning av fackförbundsavgiften för Vårdförbundets medlemmar i Skåne. Vårdförbundet i Skåne har hävdat att det är landstingets nya personalsystem som ställt till det. Det tillbakavisas nu av regionen.

Enligt Ann-Sofi Bennheden, personaldirektör i region Skåne, är hanteringen av fackföreningsavgiften en överenskommelse mellan den anställde, facket och banken. Arbetsgivaren har ingenting med frågan att göra.

– Vi har ett bankavtal som gör att banken får göra avdrag på våra medarbetares löner. Men vi ser inte vilka som har det här avdraget, det hanteras av banken, säger Ann-Sofi Bennheden.

Nytt bankavtal förklaringen

Orsaken till att fackförbundsavgiften slutat dras för vissa medarbetare är att regionen vid införandet av sitt nya personalsystem, Prima P, tecknat nya bankavtal. I samband med detta kan några medlemmar ha hamnat i kläm, medger Ann-Sofi Bennheden.

– Det viktigaste är att veta var man ska vända sig. Och det är alltså inte till vårat lönekontor utan till fackföreningen. Eftersom vi inte ser vilka som har avdrag kan vi inte hjälpa till. Detta har vi också informerat Vårdförbundet om, säger hon.

Erkänner brister

Bytet till det nya personalsystemet Prima P har tidigare mött mycket kritik från både Vårdförbundet och personalen. Bland annat har vissa medlemmar fått vänta i flera veckor på sin lön efter att ha fyllt i sina löneuppgifter fel. En kritik som regionen har viss förståelse för.

– Det här systemet bygger på att man ska göra rätt i rätt tid. Gör man trots det fel ska vi rätta det manuellt. I och med att vi är en så stort organisation har den handpåläggningen ibland tagit alldeles för lång tid. Vi har vidtagit åtgärder för att det ska förbättras, säger Ann-Sofi Bennheden.

Undvik med autogiro

Ordföranden för Vårdförbundet Skåne, Mats Runsten, medger att Vårdförbundet också kan behöva se över sina rutiner. Samtidigt står han fast vid sin åsikt att Prima P är ett dåligt personaldaministrativt verktyg.

– På grund av alla problem som varit har vi trott att strulet med fackavgiften också berott på Prima P. Det kanske snarare är en sidoeffekt av systembytet och det är möjligt att vi också måste se över vår del i det. Men det förtar inte faktumet att Prima P fungerar dåligt i löneutbetalningssyfte, säger Mats Runsten.

För att vara helt säker på att fackförbundsavgiften dras på rätt sätt uppmanar Mats Runsten medlemmarna att ansöka om autgiro.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida