Rödgröna lovar fler anställda i vården

Idag presenterade den rödgröna oppositionen sin regeringsplattform. När det gäller vårdfrågorna har innehållet presenterats redan tidigare och inga nya vallöften fanns med på dagens presskonferens. Kvalitet och tillgänglighet betonas och för det behövs fler anställda i vården.

Högre kvalitet går inte att uppnå utan fler anställda och därför lovar de rödgröna att investera minst tolv miljarder kronor mer än regeringspartierna i vård, skola och omsorg.

Regeringsplattformen är kortfattad med få konkreta vallöften när det gäller vården. Ett löfte är att riva upp den fria etableringsrätten för privata vårdföretagare som infördes av den borgerliga regeringen. Vårdvalet kommer att ersättas av ett Hälsoval som ska innebära att patienterna kan välja vårdcentral, men vårdföretagen ska inte få etablera sig fritt.

Övriga vallöften som gäller vården är:

• Kraftfulla insatser ska göras för att minska över- och felanvändning av läkemedel.
• Tillgängligheten i sjukvården ska förbättras genom till exempel fler hemläkarbilar för barn och äldre, fler närakuter och fler kvällsöppna vårdcentraler.
• Satsning på elevhälsa i skolorna.
• Kommunerna ska få bidrag för att införa ”fria timmar” i äldreomsorgen som kan användas av de boende för exempelvis promenader, restaurang- och teaterbesök.
• Införa maxtak på 100 kronor för timavgifter i hemtjänsten.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida