S-förslag om minskad byråkrati för sjuksköterskor välkomnas

S-förslag om minskad byråkrati för sjuksköterskor välkomnas
Socialdemokraternas ekonomisk-politiska talesperson Magdalena Andersson vill ge vårdpersonalen mer tid åt direkt patientarbete. Foto: Magnus Länje

Socialdemokraternas förslag att tillsammans med de fackliga organisationerna utreda hur  den administrativa bördan för vårdpersonalen ska kunna minskas gillas starkt av Vårdförbundet.

Förslaget om att staten tillsammans med landstingen och de fackliga vårdorganisationerna ska göra en så kallad vårdrevision presenteras i Socialdemokraternas skuggbudget.

Målet med revisionen är att få en tydlig bild över hur främst läkarnas och sjuksköterskornas tid används och se till att de i möjligaste mån slipper ägna sig åt onödig byråkrati eller administrativa uppgifter som lika gärna kan skötas av andra yrkesgrupper.

Gör tummen upp

Förslaget tas emot med öppna armar av Vårdförbundet som framför allt gillar att Socialdemokraterna från start vill ha med facken på tåget.

– Kunskap och kompetens ska användas på rätt sätt. Utan en ordentlig genomgång är det svårt att säga om vi gör för lite eller för mycket. Men mycket tyder på att man i vården i dag låter personer med specialistkunskaper göra fel saker, säger Vårdförbundets vice ordförande Pia Arndorff.

Foto: Anders Olsson– Det är viktigt att se till att allt som görs är till nytta, och framför allt att det utförs av rätt professioner, säger Pia Arndorff.

I dagens Svenska Dagbladet förklarar Socialdemokraternas ekonomisk-politiska talesperson, Magdalena Andersson, att målet är att läkare och sjuksköterskor ska få mer tid över till den direkta patientvården.

Hon vill minska på det byråkratiska krånglet och se till att inga nya blanketter, register och olika typer av rapporteringssystem som inte är dokumenterat nödvändiga införs.

Lite tid åt patienten

Enligt Socialdemokraterna kan personalen i dag tvingas använda ända upp till två tredjedelar av sin tid åt administration.

Under politikerveckan i Almedalen redovisades en undersökning om hur mycket tid personalen inom kommunernas hemsjukvård, hemtjänst och särskilda boenden ägnar åt direkt patientarbete. Värst är situationen för sjuksköterskorna som lägger 80 procent av sin tid på kringuppgifter.

Projekt ska avlasta vårdpersonalen

Det är inte bara administration och byråkrati som stjäl sjuksköterskors och annan vårdpersonals tid. Förr sköttes städning, hämtning och lämning av prover, transport av sängar med mera av andra yrkesgrupper. I takt med de ekonomiska besparingarna och försöken att effektivisera vården har dessa uppgifter i allt högre grad flyttats över på utbildad vårdpersonal.

På Akademiska sjukhuset i Uppsala ska man i ett pilotprojekt, Facility management, nu försöka återgå till den gamla ordningen genom och låta speciellt anställda utföra dessa uppgifter. Till en början på minst en avdelning för att sedan försöka införa det mer brett på sjukhuset.

– Jag hoppas att vi på sikt kan avlasta vårdpersonalen även från administrationen, säger Lina Nordquist (FP), ordförande i Akademiska sjukhusets produktionsstyrelse.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida