Skåne satsar på koordinatorer för patienter med hjärnskada

Region Skåne gör en satsning på hjärnskadekoordinatorer för att förbättra rehabiliteringen för personer som drabbats av hjärnskada. Tanken är att ett team med olika kompetenser ska samordna hjälpen till patienterna.

19 januari 2012

Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft driver frågan om att det ska finnas hjärnskadekoordinator i alla landsting. Rehabiliteringen för personer med hjärnskada är ofta komplex och långdragen och kräver många olika insatser. Än så länge finns det bara i Skåne och på försök i Stockholm.

Nu har region Skåne beslutat att utöka från en halvtidstjänst till två tjänster.

– Vi vill skapa ett team med olika kompetenser och hoppas kunna anställa till exempel sjuksköterska, arbetsterapeut och kurator på deltider. Det viktiga är att man har erfarenhet och kunskap om just den här patientgruppen, säger Kerstin Olsson, sektionschef på rehabiliteringsmedicinska kliniken vid Orupssjukhuset.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida