Skapa äldrevård värd namnet

Få ett skratt varje dag, bestämma själv vem som ska vårda, bo i ett hus specialdesignat för gamla. Se där några av de styrandes önskemål om sin kommande äldrevård. Skulle de ha trivts om de var gamla i dag??

Lite si och så skulle det nog vara med trivseln om man ska tolka alla de seminarier om vården och omsorgen av gamla som hölls under Almedalsveckan på Gotland. Bilden som målades upp av politiker och debattörer var dyster, långt från de vad de själva önskar sig inför den egna ålderdomen i Vårdfokus enkät. Du kan läsa den på nästa uppslag.

Redan nästa generation, 40-talisterna, kommer att kräva mer av vården och omsorgen. Det tror Lotta Albers, sjuksköterska på Korpens korttidsboende i Visby. Hon nämner vackra miljöer, sällskap för dem som vill, flera olika boendeformer och bättre journalsystem.?

— De vet vad de vill och har tydliga mål för sin ålderdom, så det kommer att bli väldigt viktigt att ha patienten i fokus, säger Lotta Albers.

Vårdfokus besökte korttidsboendet Korpen och fick prata med tre erfarna sjuksköterskor om framtidens äldrevård. Efter att ha varit på seminarier i Almedalen väntade jag mig som reporter tre utslitna kvinnor med en mängd klagomål på allt från arbets­villkor till hur de gamla behandlas. Så var det inte.

Ingrid Rehn visade den fina uteplatsen som liknar ett kafé med parasoller och gräsmatta och berättade att två av de gamla damerna varje dag plockar blombuketter till alla bord. Med en mun svarar hon och kollegerna Lotta Albers och Ingrid Persson på min fråga om hur de ser på sin arbetsplats: ”Vi trivs, det gör vi verkligen”.

Men visst ser de problem. Den omtalade valfriheten fungerar inte så bra i praktiken, bara de allra mest sjuka kan få plats på ett boende. Ensamhet och problem med att klara sig själv är inte tillräckligt kvalificerande.

Ett av de största problemen, som de tre sjuksköterskorna pekade på och som debatterades flitigt på seminarier runtom i Visby, är bristen på kompetens. Listan kan förlängas med brist på helhetssyn och samordning. Av Almedalen att döma så finns visionerna om framtidens äldrevård. Återstår att se vad beslutsfattarna klarar av och anser sig ha råd att leverera.

VÅRDFÖRBUNDET: STARTA ÄLDREVÅRDSCENTRALER
Framtidens äldreomsorg var en av frågorna där Vårdförbundet deltog mycket aktivt. På samma sätt som det finns mödra- och barnavårdscentraler och företagshälsovård vill Vårdförbundet se en samlad äldrehälsovård för alla som nått pensionsåldern.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida