Sverigedemokrater väckte etisk debatt

Vårdförbundet driver frågan om betald specialistutbildning för sjuksköterskor. I valrörelsen lovade alliansens företrädare att det ska bli av. Vad händer nu?Debatten blev het på Vårdfokus hemsida efter att vår granskning visade att tre medlemmar i Vårdförbundet företräder Sverigedemokraterna. Kan partiets företrädare också vara medlemmar?

På Vårdfokus hemsida vällde över 100 kommentarer från läsare in. Kasta ut dem, krävde vissa medan andra ansåg att man inte ska lägga sig i. Vårdfokus kartläggning visade att tre av Vårdförbundets medlemmar kandiderade för Sverige­demokraterna i kommun– och landstingsvalen. ?

En av dem som fick ett mandat är den pensionerade sjuksköterskan Gun–Britt Holmgren. Hon är partiets toppnamn i Älvkarleby kommun och vill ha ett flykting­stopp men tycker inte att partiets värderingar strider mot Vårdförbundets.?

— Oh nej. Många av de flyktingar som kommer hit ställer till med en massa ofog, säger hon.??

Vårdförbundets ordförande Anna–Karin Eklund anser tvärtom att det är oförenligt med yrkesetiken och Vårdförbundets stadgar att ha Sverigedemokraternas värderingar. ?

— Det är ingen mänsklig rättighet att vara medlem i Vårdförbundet, säger hon.

Anna-Karin Eklund är dock inte beredd att utesluta de tre medlemmarna men anser att de själva bör tänka över sitt medlemskap. Stefan Bergman, tidigare i avdelningsstyrelsen i Skåne, tycker i stället att de tre Sverigedemokraterna bör uteslutas.?

— De har valt att aktivt motarbeta Vårdförbundets stadgar, säger han.?

Stefan Bergman jämför med Danmark där Dansk Folkeparti successivt har flyttat fram sina positioner.?

— Det är oerhört viktigt att vara tydlig som organisation så att det inte blir några glidningar, anser han.??

En enkät som TCO-tidningen tidigare har gjort visar att fackförbunden är splittrade i frågan om Sverigedemokraterna. Alla förbund har paragrafer om människors lika värde. De flesta vill bedöma varje enskilt fall, men tycker dock inte att man kan vara både fackligt förtroendevald och partimedlem.?

ST (Statsanställdas förbund), Pappers och Musikerförbundet kan tänka sig uteslutning av medlemmar. Transport är tuffast och har flera gånger uteslutit Sverige­demokrater, senast i årets valrörelse. 2005 uteslöt Akademikerförbundet SSR en partimedlem eftersom hennes värderingar ansågs strida mot förbundets.

Journalistförbundet och Lärarförbundet betonar åsikts– och yttrandefriheten och anser inte att engagemang för ett parti är grund för uteslutning.

Förbundsrådet, där ordförandena i Vårdförbundets lokala avdelningar sitter med, tänker ta upp frågan om de tre medlemmarna och troligtvis kommer samtal att ske med dem på lokal nivå. ?

När det gäller medlemmar som kandiderar för kommunistiska partier säger Anna–Karin Eklund att hon inte är insatt i deras politik. Hon vill inte svara på om det finns fler partier eller föreningar som är oförenliga med medlemskap i Vårdförbundet.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida