TCO kräver ändrade sjukförsäkringsregler

Sluta experimentera med långvarigt sjuka! Kravet kommer från TCO som i dag presenterar flera förslag på förändringar i sjukförsäkringsreformen.

1 april 2011

Sjuka tvingas i dag leva på socialbidrag och får sin privatekonomi havererad. Dessutom har medborgarnas tilltro till sjukförsäkringssystemet sjunkit till en alldeles för låg nivå.

Det anser TCO, Tjänstemännens Centralorganisation, som bland annat hänvisar till en undersökning gjord av Novus Opinion som visar att två av tre svenskar inte tror att de skulle klara sig ekonomiskt om de blev långvarigt sjuka.

Under ett seminarium i dag presenterar TCO förslag till en rad stora förändringar i sjukförsäkringssystemet.

  • En rehabiliteringsersättning bör införas för dem som är för sjuka för att arbeta, men som inte bedöms som sjuka för all framtid och som har uppnått maximal tid med sjukpenning.
  • Sjukförsäkringens tidsgränser bör bli rekommendationer.
  • Bara den som till nekar till rehabilitering ska kunna fråntas ersättning.
  • Bedömning av sjukas arbetsförmåga bör göras av arbetsförmedlingen och försäkringskassan tillsammans.
  • En ny instans för omprövning av försäkringskassans beslut bör införas.
  • Inrätta en ”rehabiliteringsombudsman” som sjukskrivna kan vända sig till för att få råd.
Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida