Ungdomar: För låga löner i sjuksköterskeyrket

Låg status och lön. Vårdförbundet har frågat ungdomar i åldern 16-29 år vad de tycker om sjuksköterskorna och deras yrke.?

Bara 11 procent av de tillfrågade kan tänka sig att jobba som sjuksköterska, mycket beroende på den låga lönen. 33 procent kan tänka sig att arbeta inom vården, men de flesta vill i så fall bli läkare.??

De flesta förväntar sig en lön mellan 21 000 och 25 000 kronor i månaden men många kräver uppemot 30 000 kronor. Unga kvinnor förväntar sig mindre än unga män.?

Drygt hälften, 55 procent, tror att kvinnor har svårare än män att få de högsta chefsjobben och återigen är det kvinnorna som är mest pessimistiska.

Vårdförbundets ordförande Anna-Karin Eklund är bekymrad men tycker att det är positivt att majoriteten tycker att vården är ett spännande arbetsfält. ?

— Många tycker att det är värdefullt att ha ett jobb där man gör en god gärning, säger hon.?Problemet är att så många unga väljer bort yrket på grund av status och lön.??

Anna-Karin Eklund listar förslag på åtgärder:?

  • Konkurrenskraftiga löner. Ingångslönen ska vara minst 25 000 kronor och sedan en kraftig löneutveckling.?
  • Fler och rakare karriärvägar. Arbetsgivaren ska bekosta utbildningen till specialistsjuksköterska.?
  • Specialistsjuksköterskan ska vara en självklarhet i framtidens vård med ett eget ansvarsområde och betydligt högre lön.

Undersökningen är gjord i samarbete med Novus Opinion. 800 ungdomar i åldern 16—29 år intervjuades.?

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida