”Uteslut medlemmar som kandiderar för Sverigedemokraterna”

”Uteslut medlemmar som kandiderar för Sverigedemokraterna”
Stefan Bergman anser att medlemmar i Vårdförbundet som kandiderar för Sverigedemokraterna bör uteslutas. Foto: Anders Olsson

En granskning som Vårdfokus har gjort visar att åtminstone tre medlemmar i Vårdförbundet kandiderar för Sverigedemokraterna i höstens val. Stefan Bergman, som sitter i styrelsen för Vårdförbundet i Skåne, tycker att de bör uteslutas ur Vårdförbundet.

Vårdförbundets förbundsordförande Anna-Karin Eklund tog i en tidigare intervju i Vårdfokus avstånd från Sverigedemokraternas människosyn. Stefan Bergman stöder hennes uttalande, men vill gå ett steg längre.

– Naturligtvis vore det förstås bäst om de personer det här är fråga om omprövade sitt ställningstagande för Sverigedemokraterna, säger Stefan Bergman.

Men det har han föga hopp om. Och gör de inte det bör de lämna Vårdförbundet – helst frivilligt men annars genom uteslutning.

– Den människosyn som Sverigedemokraterna står för är inte förenlig med Vårdförbundets stadgar. De som är Sverigedemokraternas främsta företrädare har valt att aktivt motarbeta Vårdförbundets stadgar och bör lämna förbundet, säger han.

Olika människosyn

Stefan Bergman jämför hur Vårdförbundet i sina stadgar bejakar mångfalden – i vår gemenskap är olikheter en tillgång, där alla har möjlighet till utveckling – med Sverigdemokraternas princip om en stat, en nation som grundläggande för politiken, vilket i sin tur förutsätter en hög grad av etnisk och kulturell likhet bland befolkningen.

– Historien har visat otaliga exempel i alla världsdelar där en sådan främlingsfientlig politik leder till ohyggliga brott, säger han.

Jämför med Dansk Folkeparti

Stefan Bergman har genom sitt uppdrag i Vårdförbundet kontakter med fackföreningsfolk och politiskt aktiva i Danmark. Han pekar på det inflytande Dansk Folkeparti har fått i dansk politik – ett parti som ligger nära Sverigedemokraterna i sin syn på invandring och invandrare – och tycker att det är viktigt att markera sitt avståndstagande tydligt.

– Dansk Folkepartis synsätt smittar av sig på de andra partierna. Om man inte är tydlig som organisation var man står riskerar man att det blir glidningar – ”det är nog inte så farligt i alla fall”. Så vill jag inte ha det i Sverige, säger Stefan Bergman.

Riskerar man inte att göra martyrer av dem som blir uteslutna ur Vårdförbundet?

– Det finns kanske en sådan risk, men jag ser en större risk i att vi inte reagerar mot deras människosyn. Det får inte finnas utrymme för någon misstolkning; Sverigedemokraternas människosyn går inte att förena med Vårdförbundets kärnvärden.

Stefan Bergman understryker att han inte vill att förbundet ska efterforska medlemmarnas politiska åsikter. Men har man ställt upp på en lista till kommun- eller landstingsval har man tydligt tagit ställning.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida