Många med olika professioner har sökt till Vårdalinstitutets forskarutbildning. Vid antagningen är ambitionen att forskare med olika professioner och perspektiv ska bilda gemensamma plattformer.

Många med olika professioner har sökt till Vårdalinstitutets forskarutbildning. Vid antagningen är ambitionen att forskare med olika professioner och

Perspektiv ska bilda gemensamma plattformer. Många med olika professioner har sökt till Vårdalinstitutets forskarutbildning. Vid antagningen är ambitionen att forskare med professioner och perspektiv ska bilda gemensamma plattformer. Många med olika professioner har sökt till Vårdalinstitutets forskarutbildning.

Vid antagningen är ambitionen att forskare med olika professioner och perspektiv ska bilda gemensamma plattformer.
Många med olika professioner har sökt till Vårdalinstitutets forskarutbildning. Vid antagningen är ambitionen att forskare med olika professioner och perspektiv ska bilda gemensamma plattformer.

Många med olika professioner har sökt till Vårdalinstitutets forskarutbildning. Vid antagningen är ambitionen att forskare med olika professioner och perspektiv ska bilda gemensamma plattformer.