I tjänstemännens budgetförslag ska 450 tjänster på Södertälje sjukhus och 290 på Norrtälje sjukhus bort. Sjukhusen görs samtidigt om till närsjukhus med lättakut dagtid, öppen specialistvård och dagkirurgi. Södertäljes mammor får i fortsättningen föda på Huddinge och Norrtäljes mammor på Danderyd.

Merparten av de resterande tjänster som ska bort tas från Huddinge universitetssjukhus och Karolinska sjukhuset. De båda sjukhusen föreslås också bli ett enda universitetssjukhus med ett centrum i syd och ett i norr. Detta för att  bättre kunna konkurrera om forskningsanslag och resurser, både nationellt och internationellt. 

All thoraxverksamhet koncentreras till Huddinge, all öron-näsa-hals till Karolinska. Organisatoriskt slås laboratoriemedicinen ihop och får en ny fördelning mellan Karolinska och Huddinge.

Hudvården rationaliseras och blir mindre sjukhusbunden, mycket av hörselvården läggs ut privat. Viss ögonsjukvård flyttas från S:t Eriks sjukhus till lokaler på Karolinska.

Hivvården koncentreras och totalansvaret för verksamheten läggs på det nya universitetssjukhuset. All brännskadeverksamhet flyttas till Uppsala medan Stockholms läns landsting tar hand om all handkirurgi. Den flyttas dessutom från Södersjukhuset till Huddinge/Karolinska.

Remiss från husläkaren kommer att krävas för att få specialistvård och sjukgymnastik.

En ambulansavgift införs. Det kommer att kosta lika mycket att åka ambulans som att åka sjuktransport - 140 kronor. Samtidigt bemannas alla ambulanser med sjuksköterska. Patientavgifter införs också på till exempel röntgenundersökningar och hjälpmedelsuttag, och stödet till assisterad befruktning tas bort.

Vårdgarantin tas bort i ett år och införs i ny tappning år 2005. Nästa år går upphandlingsavtal på 500 miljoner kronor ut och tjänstemännen föreslår att de nya avtalen bara får kosta 380 miljoner kronor. Läkemedelskostnaderna ska också begränsas.

Förutom neddragningarna i sjukvården föreslår tjänstemännen också att landstingsskatten höjs med 35 öre. Om ingenting görs blir underskottet nästa år 3,2 miljarder kronor. Politikerna fattar beslut i slutet av november.