I motiveringen sägs att hon promoveras för sina insatser för tillkomsten av en vårdvetenskaplig fakultet vid Göteborgs universitet.

Astrid Norberg tog sin sjuksköterskeexamen i början av 60-talet och doktorerade vid pedagogiska institutionen i Lund 1978. Hon blev den första omvårdnadsprofessorn i Sverige ett par år senare, i Umeå, där hon ännu är verksam. I Umeå har hon också byggt upp en omfattande forskningsverksamhet.