Barnsäkerhetsdelegationen tillsattes för två år sedan för att ta reda på hur och varför barn skadas. I dag presenterades en utredning som gav svar på frågorna.

634 barn, 10 till 15 år gamla, som vårdats på Astrid Lindgrens barnsjukhus i Stockholm har intervjuats om hur de skadats och om hur de har det i sin skolmiljö. Svaren visar att de oftast skadat sig i samband med idrott, men också att både trakasserier från kamrater och egna krav på skolprestationer påverkar deras säkerhet.

– Idrottsrörelsen och skolan har ett stort ansvar när det gäller att utveckla miljöer som är säkra för barn, sa Agneta Karlsson, delegationens ordförande vid dagens presskonferens.

Undersökningen av barns säkerhet visar också att pojkar skadas oftare än flickor. 25 procent av skadorna orsakades av att barn skadar varandra, oftast i lek eller idrott, men även genom att de småbråkar med varandra eller som följd av ren misshandel.

40 procent av de skadade barnen är flickor och den vanligaste orsaken till deras skador var ridolyckor eller kollisioner i samband med sport eller lek.

Ny och viktig kunskap

– Den här undersökningen har givit oss viktig kunskap och visar oss sådant vi inte kände till om barns skador, var barn- och familjeminister Berit Andnor kommentar till barndelegationens utredning.

Hon underströk också idrottsrörelsens ansvar för barns säkerhet.

 – Vi måste prata allvar med dem och se till att de förebygger skador på ett annat sätt än hittills.

Ett sätt att öka barns säkerhet ansåg hon vara att öka vuxennärvaro i skolan. Och att ta bort hälsovådliga moment från skolgymnastiken – som att hoppa bock.

– Att det finns kvar förvånar mig, sa Berit Andnor.

Vid årsskiftet ska barnsäkerhetsdelegationen lämna sitt slutbetänkande till ministern.