Uppgifter har förekommit i media om att två personer i Västerbotten kan ha avlidit till följd av att de vaccinerat sig mot influensa. Nu har Läkemedelsverket granskat journaluppgifterna och gjort en kvalitetskontroll av vaccinet. Deras bedömmning är att det är " högst osannolikt att ett orsakssamband föreligger mellan vaccinationen och dödsfallen".

Läkemedelsverket uppmanar därför till fortsatt vaccination och finner ingen anledning att dra in det aktuella vaccinet.