Avdelningen hade länge haft problem med att få sjuksköterskor på natten. Av de sex tjänsterna hade en varit vakant under fem år, en annan under ett år. För att klara verksamheten tvingades andra sjuksköterskor antingen gå in på kvalificerad övertid eller byta från dag till natt.

Till sist blev situationen ohållbar. För att lösa problemet infördes på försök 75-procentstjänster på natten med 100 procents lön.

Många sökte

Resultatet kom direkt. Redan första veckan sökte sju sjuksköterskor de vakanta tjänsterna och nu finns det inte längre några vakanser.

Dessutom har förändringen fått en annan positiv effekt. Avdelningen som innan haft problem med att hålla budgeten, klarar det nu.

- Det var dyrare att hela tiden betala för kvalificerad övertid, säger Sally Knutsson, Vårdförbundets företrädare på avdelningen.

Försöket inleddes i april och pågår till årsskiftet. Vad som händer sedan är ännu oklart.