Arbetsmarknadsutskottet höll idag en offentlig utfrågning om löneskillnaderna mellan kvinnor och män. Statistik från Statistiska centralbyrån, SCB, visar att skillnaderna inte har minskat.

Men ännu är det för tidigt att uttala sig om effekten av de lönekartläggningar som arbetsgivare har varit skyldiga att göra sedan år 2001. Därmed är det också för tidigt att uttala sig om jämställdhetslagen behöver skärpas ytterligare, sa Jämställdhetsombudsmannen Claes Borgström vid dagens utfrågning.

Även om man tar hänsyn till utbildning, antal år på arbetsplatsen och andra viktiga faktorer är löneskillnaden mellan män och kvinnor fortfarande mellan åtta och nio procent. 

Kön enda förklaringen

- Det som återstår kan bara förklaras av kön och så har det sett ut under hela 90-talet, säger Pehr Sundström, utredare på SCB.

Han menar att det är dags att utreda var i löneprocessen som orättvisan uppstår.

- Men då måste vi få underlag från de fackliga organisationerna. I dag är synligheten minimal när det gäller lönesättning.

Claes Borgström sa under utfrågningen att det förekommer tre sorters diskriminering på arbetsmarknaden. Ren lönediskriminering, värdediskriminering, där kvinnors arbete värderas lägre än männens samt befattningsdiskriminering som innebär att kvinnor har sämre möjligheter än män att klättra i karriären.

Men några konkreta förslag på vad som ska göras åt löneskillnaderna diskuterades inte.

- I bland förstår jag inte meningen med att fortsätta ta fram siffror som hela tiden visar på att kvinnor är lönediskriminerade. Det borde hända något radikalt, säger Pehr Sundström på SCB.