Antalet sökande per studieplats vårterminen 2004 har ökat i stort sett i hela landet sedan vårterminen 2003. Bara på några få studieorter har antalet minskat något. Brita Bergseth på Högskoleverket, som har varit huvudsekreterare vid de två tillfällen när kvaliteten på landets samtliga sjuksköterskeutbildningar har granskats, gläds åt utvecklingen.

- Det är roligt att yrket har status, för det har verkligen utvecklats. Vi hoppas att intresset för sjuksköterskeprogrammet är ett uttryck för att man litar på utbildningens kvalitet.

Mest har antalet sökande ökat till sjuksköterskeprogrammet vid Sahlgrenska akademin i Göteborg. Till vårterminen 2004 har 1 745 personer, varav 529 i första hand, sökt till 90 platser. Det betyder 5,9 sökande per plats jämfört med 3,7 vårterminen 2003.