De avtal som nu sägs upp berör framför allt Praktikertjänst med dotterföretag - bland annat anställda på läkarmottagningar och på Simrishamns sjukhus - företagshälsovården och anställda på vårdhem.

Totalt berörs närmare 6 000 personer i hela landet, vilket är en majoritet av Vårdförbundets privatanställda medlemmar.

- Det föreligger ingen strid utan vi säger upp avtalen för att de nuvarande inte automatiskt ska förlängas efter årsskiftet. Nu ska vi förbereda de krav som vi ska föra fram i förhandlingarna, säger Vårdförbundets chefsförhandlare Carl Falck.

För den enskilde medlemmen innebär avtalsuppsägningen just nu ingenting. Det avtal som finns i dag gäller till årsskiftet. Vad som sedan händer beror på resultatet av förhandlingarna mellan Vårdförbundet och Vårdföretagarna (före detta Privatvårdens arbetsgivarförbund).