I dag presenterades förslaget till nästa års budget i Stockholms läns landsting. Under några veckors tid, sedan tjänstemannaförslaget kom, har sjukhusen i Norrtälje och Södertälje befarat stora förändringar. För Norrtäljes del blev hotet i dag verklighet. Budgetförslaget innebär att sjukhuset blir ett närsjukhus med en lättakut. Svåra fall ska transporteras till Danderyds sjukhus alternativt till Akademiska sjukhuset i Uppsala. Även Södertälje sjukhus blir ett närsjukhus men till skillnad mot tjänstemännens förslag får sjukhuset behålla förlossningsvården.

- Det kommer att bli en övertalighet men vi har inte fått några signaler om uppsägningar. Däremot blir det säkert tal om omplaceringar, säger Ingrid Frisk, Vårdförbundets ordförande i Stockholm. 

Sjukhus slås samman

Förslaget innebär även att Huddinge sjukhus och Karolinska sjukhuset slås ihop och får en gemensam ledning och förvaltning.

- Det här stämmer bra med Vårdförbundets vårdpolitiska idé - att centrera den högspecialiserade vården. Men nu måste vi kämpa för att omvårdnads- och rehabiliteringsperspektivet inte försvinner i omorganiseringen.

Förra gången sjukvården i Stockholm genomgick en stor omorganisation var Vårdförbundet inte tillräckligt alert när det gällde att tillvarata medlemmarnas intresse när det gällde arbetsmiljön, menar Ingrid Frisk.

- Nu ska vi värna om arbetsmiljö och se till att det blir rimliga tidsplaner för förändringsarbetet. Detta får inte innebära ytterligare arbetsbelastning för medlemmarna.

Budgetförslaget innefattar en höjning av landstingsskatten med 65 öre från årsskiftet. Sjukvården ska spara 1 miljard kronor, vilket är 100 miljoner mindre än tjänstemännen föreslog.