En människa får feber när prostaglandin E2 binder till receptorer i hjärnans hypotalamus. Men prostaglandin E2 börjar inte produceras förrän enzymet mPGES-1 signalerar att en inflammation pågår i kroppen.

- Det här enzymet identifierades i laboratorium redan för fyra år sedan. Det intressanta med våra resultat är själva mekanismen, vilken roll det spelar för bildningen av prostaglandin E2 och att enzymet bildas i hjärnan, säger professor Anders Blomqvist som är en av forskarna i teamet. 

Färre biverkningar

Upptäckten kan leda till att febernedsättande och inflammationshämmande läkemedel med färre biverkningar i framtiden. Dagens antiinflammatoriska mediciner påverkar bildningen av prostaglandin E2 på ett tidigt stadium, vilket gör att fler sorters prostaglandiner hämmas än vad som är nödvändigt.

- Vår hypotes är att man genom att hämma det här enzymet kan få fram en antiinflammatorisk substans som blockerar enbart bildningen av prostaglandin E2 senare i fasen, säger Anders Blomqvist.

Hur lång tid det kan dröja innan det finns ett nytt antiinflammatoriskt och febernedsättande preparat på marknaden är svårt att säga:

- När man hittar ett enzym så här så dröjer det tills man har tagit fram en substans. Jag skulle gissa på minst 10 år, men man vet aldrig med läkemedelsindustrin. Läkemedelsbolagen tittar givetvis redan på detta.

Resultaten publiceras i det kommande numret av tidskriften Nature Neuroscience.