När landstinget i maj stoppade ett nytt arbetstidsschema, bara ett fåtal dagar innan det skulle börja användas, sa nio av tio nattsjuksköterskor på tre avdelningar på Sunderby sjukhus mellan Luleå och Boden upp sig i protest. Några aktiva insatser för att få dem att ta tillbaka sina uppsägningar gjordes inte och de nio lämnade därför sjukhuset i augusti.

Nu är åtta av de nio tillbaka i tjänst. Orsaken är att politikerna ändrat sig och sagt ja till införandet av nya arbetidsmodeller på Sunderby sjukhus. Exakt vad det innebär är dock ännu oklart. I beslutet sägs nämligen att modeller enligt kvotsystem får införas enligt riktlinjer som ska förhandlas fram med Vårdförbundet.

- Det är ändå ett steg i rätt riktning, säger Vårdförbundets ordförande i Norrbotten, Lisbeth Löpare-Johansson.

Hon är dock kritisk mot att det är politikerna som fattar den här typen av beslut.

- Det borde vara chefen och de anställda på arbetsplatsen som fattar beslutet utifrån sina förutsättningar, säger hon.