Förra hösten startades en barnmorskeutbildning i Umeå för att täcka bristen på barnmorskor. Totalt togs 20 studenter in och av dessa fick sju stycken 10 000 kronor i bidrag varje studiemånad under hela utbildningen. I gengäld har de bundit sig till jobb inom Umeå sjukvårdsdistrikt i minst tre år.

I januari examineras barnmorskorna och därför var det ett dråpslag för dem när de vid terminens början fick reda på att det inte längre finns något behov av barnmorskor  - vare sig på Kvinnokliniken eller inom Primärvården i Umeå.

- Vi erbjöds att gå tillbaka till våra förra jobb och hoppa in och vikariera som barnmorskor på våra semestrar. Det var ju inte på de premisserna som vi utbildade oss, säger Karin Afzelius, en av de sju blivande barnmorskorna.

Efter det här beskedet har studenterna fått ett brev från landstinget där det står att situationen är oförändrad och att de som tar jobb utanför Umeås sjukvårdsområde inte kommer att bli skyldiga att betala tillbaka utbildningsbidraget.

- Alla vi sju bor i Umeå och de flesta har familj, barn och hus här. Jag tror inte att någon kan tänka sig att flytta med allt vad det innebär för familjen, säger Karin Afzelius.

Brev till ansvariga

Oroade för sin framtid har de skickat ett brev till landstingsledningen där de ifrågasätter den bristande bemanningsplaneringen och landstingets hantering av skattepengar.

"Vår utbildning har kostat landstinget och skattebetalarna cirka en miljon kronor. Vi är naturligtvis tacksamma [...] men vi är också skattebetalare och vill att skattepengarna ska satsas där det behövs och inte på en verksamhet där det inte tycks finnas något behov."

- Det är svårt att planera för framtiden innan vi vet hur detta slutar. Facket råder oss att avvakta landstingsledningens svar på brevet, säger Karin Afzelius.

Så här kommenterar Vårdförbundets jurist Jeanette Lindgren Dahlin fallet:

- Rent juridiskt har landstinget gjort sitt i och med att de tar tillbaka återbetalningskravet på utbildningsbidraget. Från förbundets sida kan vi inte göra så mycket mer än att framhärda i att de ska ha tjänster som barnmorskor - vilket också står tydligt i det här avtalet - men kräva fler barnmorsketjänster kan vi inte göra.