Fonden, som startats av TCO och medlemsförbunden, ska dela ut pengar i form av stipendier och bidrag till projekt om bland annat mänskliga rättigheter.

Vårdförbundets styrelse har beslutat bidra med en krona per medlem, vilket blir omkring 112 000 kronor.

Det är även möjligt för enskilda att bidra till fonden. Du som vill bidra kan sätta in pengar på postgiro 90 19 77-9 eller på bankgiro 901-9779.