Framförallt dominerar de äldre bland dödsfallen till följd av fallolyckor. Hela 90 procent av de som avlider efter fallolyckor är 65 år eller mer. Men äldre människor är överrepresenterade i nästan alla slags olyckor. Det framgår av en rapport som Nationellt Centrum för erfarenhetsåterföring från Olyckor (NCO) tagit fram med hjälp av statistik från Räddningsverket.

Kvinnor drabbas i allmänhet av fler skador än män och det är stora skillnader mellan kommunerna. Marks kommun i Västergötland ligger lägst med 19,2 skador per 1000 kvinnor och Arjeplog högst med 49,6. Högst respektive lägst skadefrekvens bland män hade Gävle med 35,7 per 1000 och Upplands-Bro med 13,4. Likaså skiljer sig länen: Blekinge ligger lägst för män med 17,1 per 1000 invånare och Västernorrland högst med 46,4.

Kostar miljarder

Enbart de äldres fallolyckor kostar landstingen och kommunerna omkring 4,7 miljarder kronor varje år. Om inget görs kommer dessa kostnader att öka till 7,7 miljarder kronor på några decennier, enligt NCO:s rapport.

Räddningsverket har samanställt en äldreskadeatlas med statistik över olika skadetyper, geografiska skillnader med mera. I den finns även underlag för hur lokalt arbete kan bedrivas för att minska olyckorna. Atlasen kan hämtas som pdf-fil från Räddningsverket www.srv.se