Under Vårdalstiftelsens vårdkongress i Lund delades det under onsdagen ut två resestipendier á 10 000 kronor till de doktorander som bedömdes ha bidragit med de bästa vetenskapliga arbetena under kongressen.

Det ena stipendiet gick till Elisabet Werntoft vid institutionen för vårdvetenskap på Lunds universitet. Hon har i sin forskning visat att äldre människor inte tycker att ålder ska vara ett kriterium för att prioriteras i vården, vilket yngre personer vanligen anser.

Det andra priset gick till Karin Gottvall, institutionen för omvårdnad vid Karolinska institutet i Stockholm. Hon har i en studie på mer än 600 förstföderskor visat att kvinnor som upplever sin första graviditet som traumatisk väntar betydligt längre med att skaffa sig ett andra barn, jämfört med kvinnor som haft en normal första graviditet.