Inrätta tjänster för demenssjuksköterskor i kommuner och primärvård. Den uppmaningen kommer från demensarbetsgruppen som nyligen presenterade sin rapport. Det finns ett stort behov av spetskompetens med demenskunskap, säger arbetsgruppen.

Demenssjuksköterskans kunskap är viktig. Där det finns demenssjuksköterska eller motsvarande kompetens och/eller demensteam är förutsättningarna för god demensvård stora, konstateras i rapporten.

Utbildning för demensteam

För att förbättra demensvården bjuds nu demensteam in till ett förändrings- och förbättringsarbete som kommer att genomföras som ett genombrottsprojekt med start i januari. I den första omgången får 20 team från hela landet möjlighet att delta. I projektet ingår lärandeseminarier och eget arbete. Anmälan om att få delta i projektet ska vara inne senast den 1 december. Projektet kommer att upprepas under 2005 för ett 40-tal team.

 Det är socialdepartementet, Landstingsförbundet och Kommunförbundet som står bakom projektet. Mer om genombrottsprojektet för en bättre demensvård finns att läsa på Kommunförbundets hemsida.

Rapporten På väg mot en god demensvård. Samhällets insatser för personer med demenssjukdomar och deras anhöriga finns på socialdepartementets hemsida.