I början av november la tjänstemän i Stockholms läns landsting fram ett förslag om besparingar på drygt tre miljarder kronor. Förslaget innebar bland annat att ett stort antal tjänster skulle försvinna från sjukhusen i Norrtälje och Södertälje och att sjukhusen skulle göras om till närsjukhus utan akutmottagning och bb.

Det väckte starka protester i de två orterna. En landstingsledamot i Södertälje som ingår i landstingets politiska majoritet har också sagt att hon kommer att rösta mot förslaget. Med tanke på att de tre partier som styr i landstinget  - socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet - har så liten majoritet skulle det kunna räcka till förlust i omröstningen om budgeten.

Sparbeting och utredning

Nu blir det inte så. De tre partierna har nämligen kommit överens om att skjuta på besluten om Norrtälje och Södertälje. I stället talas om stora sparbeting och en utredning om hur det ska bli i framtiden.

Vårdförbundets ordförande  i Stockholm, Ingrid Frisk, är nöjd med beslutet.

- Vi yrkade i förhandlingen tidigare att det som gäller Norrtälje och Södertälje måste utredas mer eftersom varken sjukhusledningarna eller professionerna fått delta i framtagningen av förslaget. Nu förutsätter vi att våra medlemmar får delta i det nya utredningsarbetet.

Hela verksamheten bör ses över

Ingrid Frisk säger också att hon vill att hela verksamheten ska utredas och då utifrån respektive befolknings behov. 

- Debatten har hittills varit alltför koncentrerad på akutsjukvården, säger hon.