Nu har en klinisk studie inletts på patienter med större perifera nervskador, där det saknas mycket nervvävnad. Studien leds av professor Mikael Wiberg, som är överläkare i handkirurgi. Hittills har studierna bedrivits på djur.

Protesen består av en biosyntetisk vävnad i form av en "brygga", som sätts in mellan de skadade nervändarna. Bryggan kommer att kompletteras med transplantat av odlade humana Schwann-celler (gliaceller), den typ av celler som normalt omger nervceller och där har en stödjande funktion. De ska stimulera nervtrådarnas återväxt. På det sättet blir förutsättningarna bättre för att känsel och rörelseförmåga ska kunna återskapas hos exempelvis avslitna fingrar som opererats på plats igen.

På sikt hoppas man på samma sätt kunna reparera skador i ryggmärgen. Men det är mycket mer komplicerat av flera skäl, säger Jan–Olof Kellerth, som är professor i anatomi och leder forskargruppen tillsammans med Mikael Wiberg.

Ett cellodlingslaboratorium för transplantation till nervskadade patienter är under uppbyggnad vid Norrlands universitetssjukhus i Umeå. Målsättningen är att det om några år ska kunna utnyttjas i behandlingen av ryggmärgsskadade patienter.