- Jag är förvånad över att det fanns ett så stort intresse för ABC-förlossning. Av debatten som förs kan man lätt tro att alla vill ha så mycket smärtlindring och teknisk hjälp som möjligt, säger barnmorskan Ingegerd Hildingsson, som lagt fram sin avhandling på institutionen för omvårdnad vid Karolinska Institutet i Solna.

3 300 kvinnor från alla delar av landet har fått svara på frågor vid tre olika tillfällen; i tidig graviditet samt två månader och ett år efter förlossningen. Åtta procent av kvinnorna var intresserade av ABC-vård vid alla mättillfällen. På dessa åtta procent bygger Ingegerd Hildingsson resonemanget att det skulle behövas en ABC-klinik vid de 20 största sjukhusen i Sverige. Kvinnornas tyngsta argument för att välja ABC-förlossning var att de fick lära känna den barnmorska som skulle vara med vid förlossningen i förväg samt att de kunde undvika farmakologisk smärtlindring.

Äldre önskar kejsarsnitt

Åtta procent av kvinnorna önskade kejsarsnitt tidigt i graviditeten. De flesta angav stark förlossningsrädsla eller tidigare kejsarsnitt som orsak. De kvinnor som önskade kejsarsnitt var i högre grad äldre, rökare och bodde i mindre städer.

- Det verkar som de är en sårbar grupp. De är mer deprimerade och har större oro för sin ekonomi, sina relationer och sin hälsa. De undrar oftare hur de ska klara av att ta hand sitt barn, säger Ingegerd Hildingsson.

En procent av kvinnorna i undersökningen ville föda hemma om chansen fanns. Det kan jämföras med att mindre än en promille av alla förlossningar faktiskt sker i hemmet i dag.