Den globala arbetslösheten nådde ett rekord 2002 med 180 miljoner arbetslösa enligt FN-organet ILO:s beräkningar.

Antalet arbetslösa ökade med mer än tio procent på två år och ILO varnade på fredagen för en fortsatt ökning.

Kvinnor i exportsektorn, till exempel textilindustrin och ungdomar på väg ut på arbetsmarknaden har drabbats särskilt hårt av den allt svårare ekonomiska situationen