Kravet för att få legitimation är att assistenten har arbetat motsvarande heltid under två år den senaste femårsperioden.

Totalt berörs ett 100-tal operations-, radioterapi-, röntgen- och oftalmologassistenter runt om i landet. I praktiken betyder det att den övergångsbestämmelse som gällde under åren 1984 till 1999 ska tillämpas.

Beskedet innebär att Vårdförbundet har fått gehör för sitt krav.

- Under ett par år har vi arbetat för att assistenterna ska få den här möjligheten. Frågan är viktig eftersom vi sett att en del assistenter fått problem på arbetsplatsen just för att de inte varit legitimerade. De har inte fått utföra vissa arbetsuppgifter och de har haft sämre karriärmöjligheter, säger Kerstin Belfrage, ombudsman på Vårdförbundet.