- Vi står så långt ifrån varandra att det inte är meningsfullt att förhandla vidare utan medlare.

Så säger representanter för Kommunal sedan förbundet på fredagen kommit överens med Landstingsförbundet och Kommunförbundet om att kalla in medlare i årets löneförhandlingar.

Förhandlingarna, som berör 420 000 anställda, inleddes sedan Kommunal i höstas sagt upp det avtal som skulle ha gällt ytterligare ett år. Motiveringen var att förbundet ansåg att medlemmarna genom det gamla avtalet halkat för mycket efter andra grupper.

De två arbetsgivarorganisationerna, Landstingsförbundet och Kommunförbundet, har dock varit kallsinniga och erbjudit mindre än vad som stod i det gamla avtalet.