EU-parlamentet röstade i dag igenom ett förslag från EU-kommissionen med syftet att förebygga och reducera riskerna i samband med drogmissbruk. I förslaget sägs bland annat att drogmissbrukare ska ha rätt att få sina sprutor utbytta.

Frågan om utbyte av sprutor är omdiskuterad. Försök med utbyte har pågått i Lund och Malmö sedan slutet av 80-talet och har hela tiden varit nedläggningshotade. Flera utredningar har gjorts och regeringen - som varit negativ till sprututbyte - har beslutat att försöken inte får utvidgas.