Andelen manliga nyutexaminerade sjuksköterskor ökade från 11 procent för 10 år sedan till 13 procent förra läsåret.

Det visar statistik från Högskoleverket. Av de 23 yrkesinriktade programmen ökar andelen examinerade kvinnor på alla program, utom på tandhygienisternas, barn och ungdomspedagogernas, prästernas och sjuksköterskornas.

På dessa fyra utbildningar studerar allt fler män. Men fortfarande är alltså kvinnorna i stor majoritet på sjuksköterskeprogrammen.

Kvinnor är också i majoritet på alla utbildningar utom läkarlinjen, där fördelningen är 49 procent kvinnor och 51 procent män, samt ingenjörsprogrammen, där männen är i stor majoritet.

Statistiken visar också att antalet nyutexaminerade sjuksköterskor har ökat den senast femårsperioden, men att det fortfarande är en bit kvar till 1992 års nivå, då 3700 sjuksköterskor kom ut i arbetslivet. Totalt examinerades 3093 sjuksköterskor förra läsåret 2001/2002.