Tanken med stipendiet är att stimulera medlemmar som, sägs det i de riktlinjer som tagits fram,  "vill tänka nytt, utveckla idéer, ta initiativ för att starta och/eller genomföra praktiskt-strategiskt utvecklingsarbete". Vårdförbundets styrelse har anslagit 100 000 kronor för 2003 och stipendierna kommer att delas ut i oktober i samband med en stor etikkonferens.

Fonden har fått sitt namn efter Karin Olsson, som i många år arbetade som chef och idéutvecklare på Vårdförbundets kansli i Stockholm. Hon gick i pension i höstas.