Sedan december 2001 har arbetslösheten bland sjuksköterskor och barnmorskor fortsatt sjunka. Då var omkring 900 sjuksköterskor och barnmorskor anmälda som arbetslösa på arbetsförmedlingen. Ett år senare, i december 2002, var siffran nere i knappt 800 personer. Endast 272 av dessa var heltidsarbetslösa, vilket motsvarar 0,3 procent av samtliga sjuksköterskor och barnmorskor.

Statistiken från Ams, som Vårdförbundet bearbetat, visar kraftigt sjunkande arbetslöshetssiffror under år 2000 och 2001, därefter har minskningen fortsatt nedåt, men bromsats upp. Andelen arbetslösa medlemmar är nu som högst på Gotland, i Norrbotten och i Halland. Lägst är den i Stockholm, Kronobergs län och i Västerbotten. Gotland toppar arbetslöshetsstatistiken med 1,6 procents arbetslöshet, medan Stockholm ligger på 0,2 procent.

Andelen arbetslösa är något fler bland de biomedicinska analytikerna, och här har inte skett någon större förändring sedan förra mätningen i december 2001. 531 biomedicinska analytiker var i december anmälda hos arbetsförmedlingen, varav 126 personer kunde ta ett arbete direkt. Enligt statsitiken från arbetslöshetskassan, som kan skilja sig en aning från arbetsförmedlingens, ligger arbetslösheten för biomedicinska analytiker på 1,1 procent.