I somras tog sjukhusledningen på Universitetssjukhuset i Malmö ifrån vårdenhetscheferna deras befogenheter som verksamhetschefer. Nu vill ledningen i Ystad göra likadant. Men inte under den förevändning som Malmö hade: att Socialstyrelsens krav på ett odelat chefsskap innebar att inte sjuksköterskor kunde vara verksamhetschefer. I Ystad hänvisar man till att en organisationsförändring behövs, men kan inte förklara varför.

- Organisationen fungerar bra. Det här handlar om kommunikationsproblem mellan chefer inom olika yrkesgrupper, säger Janet Parmvi, ordförande i Vårdförbundets lokalavdelning i Skåne.

Hennes åsikt är att arbetsgivaren väljer att förändra hela organisationen för att slippa göra något åt den känsliga frågan.

Både lokala och centrala förhandlingar mellan arbetsgivaren och Vårdförbundet har slutat i oenighet och nu har förbundet lämnat in en begäran om en konsekvensanalys enligt arbetsmiljölagen. Den 28 februari måste arbetsgivaren ge besked om varför de vill genomföra organisationsförändringen. Gör de inte det vänder sig Vårdförbundet till Arbetsmiljöverket.