Varför krävde du inte att läkaren skulle undersöka såren när du såg hur de utvecklades? Varför fick inte patienten tillräcklig smärtlindring eller kom till sjukhus för vård? Det här var två av åklagarens frågor till sjuksköterskan.

Åklagarens förhör av de två åtalade, en sjuksköterska och läkare var huvudpunkten den första rättegångsdagen i en rättegång som kommer att pågå under flera dagar.

I förhören ansåg de åtalades advokater att kommunens bristande organisation av äldrevården och personalens tidspress var orsak till att patienten vanvårdats. Läkaren hävdade också att hon inte fått tillräcklig information från sjuksköterskan om patientens tillstånd.