Studien, som bygger på uppgifter från det medicinska födelseregistret som innehåller närmare 700 000 födslar mellan 1991 och 1997, presenteras i dagens nummer av tidskriften Epidemiology och Uppsala Nya tidning.

Den ökade dödligheten gäller inte vid själva förlossningen utan under den första levnadsveckan efteråt. Orsaken till den ökade döligheten är inte känd, men man talar bland annat om att minskad bemanning nattid i kombination med trötthet kan bidra till fler allvarliga olyckor i samband med förlossningar och omhändertagandet av nyfödda. En annan bidragande orsak kan vara att även mamman är mer trött på natten och att det kan påverka förlossningsarbetet.

Dödligheten bland nyfödda är låg i Sverige internationellt sett, men enligt studien skulle ett 20-tal liv kunna räddas varje år om man kunde få ner dödligheten hos nattförlösta barn till samma nivå som bland barn födda på dagtid.