Tusenlappen är ett områdestillägg som ska få sjusköterskor och annan vårdpersonal att stanna kvar.

- Det är tyngre att arbeta här. Det är fler som inte håller tider och som inte förstår språket. Det finns en social utsatthet och många av invånarna känner en frustration mot samhället, säger chefssjuksköterskan Carina Sjöberg på Rinkeby vårdcentral.

De senaste dagarna har medier uppmärksammat att socialt utsatta områden i Stockholm har svårare att få läkare. Lösningen har varit att läkare som tar en tjänst i till exempel Rinkeby eller Akalla automatiskt får ett tillägg på lönen. Tilläggen gäller också sjuksköterskor och all annan vårdpersonal, men då handlar det inte om lika mycket pengar.

Lönetillägget är direkt kopplat till bostadsområdet. Det följer inte med den anställde om han eller hon skulle flytta till ett område som betraktas som mer normalbelastat vad gäller sociala och språkliga problem.

Ersättningen gäller bara ordinarie personal. Anledningen till det är, enligt Carina Sjöberg, att arbetsgivaren vill att vikarier ska lockas att söka en ordinarie tjänst och i och med det stanna kvar.