I sin skrivelse till TCOs remissvar på förslaget om ökad hälsa i arbetslivet, skriver Vårdförbundet att det är olyckligt att olika lösningar föreslås för privat och offentlig sektor. Förbundet understryker vikten av att arbetsplatserna anpassas efter medarbetarna och vill att arbetsgivarnas kostnadsansvar ska påverkas av deras satsningar på att förebygga sjukfrånvaro.

Förbundet stöder den så kallade arbetslinjen som innebär satsningar på rehabilitering och deltidssjukskrivning.

- Det är bra att ha kontakt med arbetsplatsen. Nu är det arbetsmarknadens parters sak att se till att det skapas förusättningar så att arbetsplatserna kan ta emot långtidssjukskrivna på deltid. Det måste skapas utrymme att arbeta även om man inte är toppresterande, säger Annica Magnusson, ombudsman på Vårdförbundet.