Vid sitt sammanträde på tisdagen beslutade en enig styrelse att inte ta ställning till om Sverige ska gå med eller inte gå med i EUs ekonomiska del, EMU. Motiveringen är att medlemmarna i likhet med befolkningen i övrigt är splittrade i inställningen. Dessutom, säger förbundsstyrelsen, torde det vara en vanlig uppfattning bland Vårdförbundets medlemmar att EMU inte är en fråga för professionen.

Förbundsstyrelsen är också enig om att förbundet på olika sätt bör sprida information om EMU, till exempel svara på frågor från medlemmarna. Ett informationsmaterial kommer därför att tas fram under våren.

Mer information finns också via Vårdfackets EMU-skola.